English

Om Kanotcenter i Skebokvarn

Upplev Södermanland hos oss i Skebokvarn

Kanotcentret ligger vid ån som rinner genom Skebokvarn.
Många verksamheter har kommit och gått i byggnaden som uppfördes 1923 som mejeri.
Gamla mejeriet i Skebokvarn är idag ett Kanotcenter som hyr ut kanoter och tillbehör, ett Vandrarhem med 20 bäddar, ett Café samt Kanuk of Sweden AB som tillverkar och säljer kajaker, canadensare och tillbehör.
Verksamheten drivs av Mikael Berger (Världsmästare i kajak 1985) och hans fru Carina Berger.

Båven

I omedelbar anslutning till vandrarhemmet i Skebokvarn ligger den natursköna sjön Båven. Det är Södermanlands största insjö som ligger helt inom landskapsgränsen. Sjön karaktäriseras av förgreningar, vikar, uddar, trånga sund och många öar. Ytan är 68 kvadratkilometer och strandlinjen är faktiskt över 500 km lång - 50 mil!

Båven brukar kallas Sveriges sydligaste vildmarkssjö och det är lätt att förstå varför. Visst skymtar man ett och annat fritidshus men mestadels täcks stränderna av betesängar, ekhagar, löv och barrskog samt vackra herrgårdar. Sjön har ett rikt djur- och fågelliv. I skogarna kring sjön finns gott om älg, dovhjort och rådjur. På senare år har även stammen av vildsvin vuxit sig riktigt stor. Runt sjön häckar storlom, häger och berguv och dessutom finns här en av Europas största populationer av fiskgjuse, vilken för övrigt är Sörmlands landskapsdjur.

Det största djupet är över 50 meter och medeldjupet är cirka 10 meter. Sjön har ett förhållandevis rent vatten och stora delar av Flens kommun tar dricksvattnet härifrån. I Båven finns både gös, gädda, abborre och även den utrotningshotade och fridlysta malen. Den största mal som fångats i Sverige, togs upp 1871 i Båven. Den var 3,6 meter lång och vägde 180 kilo.

Det gäller att se upp. Många öar och uddar i Båven är klassade som fågelskyddsområden där man inte får gå i land eller komma närmare stranden än 100 meter. Förbudet gäller mellan första april och sista juli.

Det enda samhälle som ligger direkt vid Båven är Sparreholm. Runt Båven finns ett antal slott och herrgårdar, som Sparreholms slott, Vibyholms slott, Rockelstads slott, Skedevi, m.fl. Sedan 2004 bor f d statsministern Göran Persson här. Han köpte en skogsfastighet vid Båvens strand, Övre Torp vid sjöns östra del, där han snabbt fick namnet “Påven vid Båven”. Här bor också Melker Schörling, ägare till Securitas
.

Båven är med sina 68 kvadratkilometer vatten och otaliga öar en av Sörmlands mest kända kanotsjöar. Båven ingår i ett sjösystem med över 500 kilometer kanotleder och via sjösystemen kan du ta dig ända bort till Katrineholm eller Nyköping. Möjligheterna är närmast obegränsade, perfekt för både korta dagsturer och lite längre expeditioner med flera övernattningar. Innan du når ut i Båven paddlar du genom den långsmala Kvarnsjön.

 

MEJERIET

Sedan sekelskiftet har det funnits mejeri i Skebokvarn. Handlare Wesentius Gustafsson drev ett mindre mejeri i sin affär tills affären såldes till Konsum Flen. Det behövdes ett större mejeri i Skebokvarn. Ett mejeri som kunde ta hand om, och förädla och sälja den allt större mängd mjölk som gårdarna kring byn producerade.

1921 påbörjades arbetet att bygga ett mejeri på tomten Rosenborg. Mejeriet skulle bli det största huset i byn Och krävde mycket manskap och arbetsmaterial. Sand hämtades med häst och dyngsläp från Ådö och kördes över Båvens isar till Skebokvarn. 1923 stod mejeriet klart.

Mjölk kördes från gårdarna runt Skebokvarn och västra Båven till mejeriet där den förädlades. Driften av mejeriet blev inte långvarig, och mejeriet upphörde 1939.

Huset som är stort och rymligt kom att inhysa många olika Företag efter att mejeridriften lades ner. Här är några av företagen som funnits i huset. På 1940-50-talet tillverkade ”Grövre Slöjd” strykbrädor och snickeridetaljer. Billackerare Persson höll till i huset fram till 1960. Persson hade också bensinstation och kiosk på gården.

Under åren 1960-62 tillverkade Frasig glasstrutar, tills de expanderade så mycket att de byggde en egen fabrik i Flen.

Från 1962 var huset ungdomarnas samlingspunkt i Skebokvarn. Då öppnades en pizzabar i huset. Där fanns biljardoch bordtennis. Ibland förekom det dans.

Mellan åren 1970-76 tillverkade AB Pollo, packningar.

1976 startade Anders Hansson Friluftcenter med kanotuthyrning och sedan även Café i det gamla mejeriet.

År 2008 byggdes delar av huset om till Vandrarhem av Kenneth Broberg.

Sommaren 2010 övertog Mikael och Carina Berger Vandrarhemmet och från 2011 även Kanotuthyrningen och Caféverksamheten. Kanuk of Sweden som tillverkar kajaker och kanottillbehör flyttar även hit.

 

Kanotcenter i Skebokvarn, Adress: Sparreholmsvägen 8, Flen, tel 0157-720 28 - Produced by Kanuk of Sweden